Hôm nay


Mục tiêu của website Thiền Tông Việt Nam là giới thiệu đường lối tu thiền của Thiền sư Thích Thanh Từ cùng gom góp, lưu trữ tất cả các tác phẩm, dịch phẩm và pháp âm của Thiền sư. Tất cả những tài liệu liên quan đến Thiền sư Thích Thanh Từ đều đã được xin phép và được sự chấp thuận của Thiền sư trước khi đăng trên website này.

 

Cập Nhật Âm Thanh Bài Giảng  (cập nhật mới nhất ngày 8/7/2014)

 
Kinh Lăng Nghiêm (1-28) - NS. Thuần Tuệ
Thế Gian Không Có Gì Bảo Đảm - TT. Thích Thông Phương
Coi Chừng Cái Ý Của Ta - TT. Thích Thông Phương
Chuyển Hóa Nghịch Cảnh - TT. Thích Thông Phương
Ai Cũng Có Tâm - TT. Thích Thông Phương
Tất Cả Điều Luôn Mới Mẻ - TT. Thích Thông Phương
Phương Pháp Để Sống An Vui - TT. Thích Thông Phương
Quên Mình Để Tìm Lại Chính Mình - TT. Thích Thông Phương
Thông Điệp Đức Phật Ra Đời - TT. Thích Thông Phương
Coi Chừng Bị Gạt - TT. Thích Thông Phương
Hãy Nhớ Cái Chết - TT. Thích Thông Phương
Chớ Tự Khinh Mình - TT. Thích Thông Phương
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - HT. Thích Thanh Từ
Tìm Lại Chính Mình - TT. Thích Thông Phương
Hãy Sống Tốt Với Nhau - TT. Thích Thông Phương
Coi Chừng Cái Tôi Ích Kỷ - TT. Thích Thông Phương
Tự Tính Giác Ngộ - TT. Thích Thông Phương
Cái Biết Thuần Túy - TT. Thích Thông Phương
Hãy Sống Tốt Cho Ngày Hôm Nay - TT. Thích Thông Phương
Sống Ngay Thực Tại - TT. Thích Thông Phương
Nhắn Cho Những Người Khách Trọ - TT. Thích Thông Phương
Sân Hận Sức Công Phá Đáng Sợ - TT. Thích Thông Phương
Nguồn Thiền Giảng Giải - TT. Thích Thông Phương
Hãy Sống Sáng Suốt Có Trí Tuệ - TT. Thích Thông Phương
Cái Chướng Lớn Nhất Trên Đường Tu - TT. Thích Thông Phương
 

Cập Nhật Sách & Bài Viết  (cập nhật mới nhất ngày 26/3/2008)

 
Uyển Lăng Lục
Đề Cương Kinh Pháp Hoa
Mai Vàng Ánh Đạo
Truyền Tâm Pháp Yếu
Vẫn Là Phật Xưa