Hôm nay


Mục tiêu của website Thiền Tông Việt Nam là giới thiệu đường lối tu thiền của Thiền sư Thích Thanh Từ cùng gom góp, lưu trữ tất cả các tác phẩm, dịch phẩm và pháp âm của Thiền sư. Tất cả những tài liệu liên quan đến Thiền sư Thích Thanh Từ đều đã được xin phép và được sự chấp thuận của Thiền sư trước khi đăng trên website này.

 

Cập Nhật Âm Thanh Bài Giảng  (cập nhật mới nhất ngày 26/10/2015)

 
Kinh Lăng Nghiêm (1-46) - NS. Thuần Tuệ
Đời Như Tấm Gương Soi - NS. Thuần Tuệ
Thế Gian Này Không Có Gì Để Nương Tựa - TT. Thích Thông Phương
Hạnh Phúc Có Ở Trong Ta - TT. Thích Thông Phương
Cuộc Đời Tương Đối - TT. Thích Thông Phương
Hãy Khéo Chăm Sóc Cái Tâm - TT. Thích Thông Phương
Ta Là Những Cái Không Phải Là Ta - TT. Thích Thông Phương
Ý Nghĩa Ngôn Ngữ Tánh Không - TT. Thích Thông Phương
Sân Khấu Cuộc Đời - TT. Thích Thông Phương
Cuộc Đời Không Êm Đềm Như Ta Tưởng - TT. Thích Thông Phương
Vì Sao Quý Vị Đến Đây - TT. Thích Thông Phương
Ý Nghĩa Luân Hồi - TT. Thích Thông Phương
Thật Và Hư - TT. Thích Thông Phương
Năm Điều Tin Chắc - TT. Thích Thông Phương
Bài Kệ Xuân Vãn - TT. Thích Thông Phương
Kinh Thập Thiện - NS. Thuần Tuệ
Luận Tối Thượng Thừa - NS. Thuần Tuệ
Uyển Lăng Lục - NS. Thuần Tuệ
Nguồn Thiền - NS. Thuần Tuệ
Phương Pháp Để Sống An Vui - TT. Thích Thông Phương
Thông Điệp Đức Phật Ra Đời - TT. Thích Thông Phương
Coi Chừng Cái Ý Của Ta - TT. Thích Thông Phương
Tất Cả Điều Luôn Mới Mẻ - TT. Thích Thông Phương
Quên Mình Để Tìm Lại Chính Mình - TT. Thích Thông Phương
Thế Gian Không Có Gì Bảo Đảm - TT. Thích Thông Phương
Ai Cũng Có Tâm - TT. Thích Thông Phương
Chuyển Hóa Nghịch Cảnh - TT. Thích Thông Phương
 

Cập Nhật Sách & Bài Viết  (cập nhật mới nhất ngày 26/3/2008)

 
Uyển Lăng Lục
Đề Cương Kinh Pháp Hoa
Mai Vàng Ánh Đạo
Truyền Tâm Pháp Yếu
Vẫn Là Phật Xưa