GIỚI THIỆU THIỀN VIỆN HƯƠNG HẢI

     

Trụ t: Ni Sư  Thích Nữ Thuần Giác
Ðịa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai

Số điện thoại:
(061) 841167
Email:
tgiac@bdvn.vnd.net

Năm 1975: Là một Thất nhỏ, vách đất mái tol. Toạ lạc bên cạnh Thiền Viện Thường Chiếu trên lô đất 2.500 m2 do Hòa Thượng cho để canh tác tự túc chỉ có một người ở -- Sư cô Thuần Giác.

Năm 1980: Có thêm sư cô Thuần Tín.

Năm 1983: Có thêm Trí Ðức, Trí Minh.
Năm này Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thất được đăng ký với tên: Thiền Thất Trúc Lâm

Năm 1989: Thất nhỏ lại Hư, ni chúng trên 10 người ở không đủ chổ. Nên sửa lại, nơi thờ Phật vách tường mái tol; nhà ở vách đất mái lá.

Năm 2000: Ni chúng trên 20 người, thiếu chổ ở, Thất hư dột. Hòa Thượng làm lễ đặt đá sửa lại vào ngày 25 tháng 8 âm lịch và đổi tên là Thiền Viện Hương Hải.

Năm 2001: Ðầu tháng 3 công trình xây cất hoàn mãn, ni chúng trên 30 người tu học theo đường lối thiền giáo song hành mà Hòa Thượng chủ trương

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM