GIỚI THIỆU THIỀN VIỆN VÔ ƯU

 

 

   

Ngôi nhà của gia đình phật tử Chánh Quán Nghiêm và Chơn Niệm Trang cúng dường cho Hòa thượng Viện chủ Thích Thanh Từ vào ngày 13-11-2002.

Diện tích: 4.6 mẫu tây (khoảng 1,6 mẫu ta)

Trụ trì: Sư cô Thích Nữ Đồng Kính

Địa chỉ: 1300 Church Ave., San Martin, CA. 95046
Ðiện thoại: (408) 683-4498
631
Email: vouuthienvien@yahoo.com

Tuyển Tập Ảnh Thiền Viện Vô Ưu