Lễ An Vị Phật, Tổ V Khai Chung Trống Tại

Thiền Viện Trc Lm Bạch M Ngy 25/03/2008