Lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ tại Thiền Viện Đại Đăng

San Diego, California, USA tháng 8 năm 2008

Trang 1


 

Để thấy hình lớn hơn hãy click trên hình nhỏ mà bạn muốn xem.

Để trở về trang trước đó bạn hãy click trên icon có hình mũi tên màu xanh lá cây