THIỀN TÔNG VIỆT NAM
 LIÊN HỆ & GÓP Ý


Về việc Liên Hệ & Góp Ý, xin vui lòng liên hệ các địa chỉ sau:

TRANG WEB THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Email:
banbientap@thientongvietnam.net


THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU
Ðịa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: 061.384.1071 - 061.354.2631
Fax:
84. 61. 841071
Email:
tvthuongchieu@vnn.vn