DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

M̀NH LÀ CÁI G̀ ?

Giảng tại TV. Trúc Lâm Phụng Hoàng, ngày 10.04.2005 (02.03.Ất Dậu)

HT. THÍCH THANH TỪ

SỐ THỨ TỰ

THỜI GIAN

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

Track 01

07:17

899 KB

<<>>

Track 02

08:03

994 KB

<<>>

Track 03

08:37

1.03 MB

<<>>

Track 04

07:33

932 KB

<<>>

Track 05

08:21

1.00 MB

<<>>

Track 06

08:17

0.99 MB

<<>>

Track 07

08:41

1.04 MB

<<>>

Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM