DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

SỐNG TỈNH GIÁC

Giảng ngày 10.10.2004 tại TV. Tuệ Quang

TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG

SỐ THỨ TỰ

THỜI GIAN

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

Tham vấn

01:42

213 KB

<<>>

07:56

980 KB

<<>>

09:36

1.15 MB

<<>>

07:43

952 KB

<<>>

09:56

1.19 MB

<<>>

08:37

1.03 MB

<<>>

08:26

1.01 MB

<<>>

09:05

1.09 MB

<<>>

37 phẩm trợ đạo và Lục độ ba la mật th́ cái nào là chính để hành theo phản văn văn tự tánh.

07:28

922 KB

<<>>

Chúng ta có làm được như Tổ đi, đứng, nằm, ngồi đều là Thiền.

03:37

449 KB

<<>>

Sống không tin Tam Bảo lúc chết thỉnh quư Thầy tụng kinh có lợi ǵ.

04:05

506 KB

<<>>

Trong 49 ngày có giúp ǵ được cho người chết.

03:29

432 KB

<<>>

Ư nghĩa bài Hồi Hướng.

02:13

276 KB

<<>>

Ngủ như là thức.

06:14

770 KB

<<>>

Sơ cơ mà tu theo Tối Thượng Thừa.

02:41

333 KB

<<>>

Nghiệp.

20:03

2.41 MB

<<>>

Câu chú trong bài kinh Bát Nhă.

05:44

710 KB

<<>>

Ở trong chùa từ nhỏ.

05:12

643 KB

<<>>

Chánh niệm tỉnh giác.

06:58

860 KB

<<>>

Vô, Bất, Phi, Không.

05:50

722 KB

<<>>

Đọc Kinh chưa hiểu hết ư nghĩa Kinh.

04:55

609 KB

<<>>

Ở cơi Niết Bàn có vàng, bạc, châu báu ... do đâu mà có.

05:54

729 KB

<<>>

Diệt vọng tưởng lúc ngồi Thiền.

04:35

567 KB

<<>>

Ngồi Thiền tạm lắng được một lúc vọng tưởng lại trở lại.

03:39

453 KB

<<>>

Thiền Sư và người thường nh́n cây Bách.

03:49

474 KB

<<>>

Ngồi Thiền như có kiến ḅ trên mặt.

02:20

291 KB

<<>>

Phật đản sanh đi bảy bước.

04:32

562 KB

<<>>

Kiếp này xuất gia, kiếp sau có nhớ không?

05:17

654 KB

<<>>

Có cách ǵ lắng vọng.

06:54

852 KB

<<>>

Hành Thập Địa, Bỏ Tam Thiên.

05:21

661 KB

<<>>

Rơi vào t́nh trạng không biết ḿnh là ai.

04:04

504 KB

<<>>

V́ sao có ngă.

02:36

325 KB

<<>>

Thế nào là bảo sở, hóa thành.

08:18

1.00 MB

<<>>

Như Lai Thiền, Tổ Sư Thiền.

04:53

605 KB

<<>>

Đi đứng nằm ngồi làm sao biết vọng không theo.

05:44

710 KB

<<>>

Cảnh vô sắc, sắc giới.

04:21

540 KB

<<>>

Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn và Phổ đẳng tam muội trong các nguyện của Phật Adiđà

04:37

571 KB

<<>>

Then chốt tu hành là ǵ?

03:55

485 KB

<<>>

10:14

1.23 MB

<<>>

08:13

0.99 MB

<<>>

Phật Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm

07:21

907 KB

<<>>

Bổ khuyết tâm kinh.

16:53

2.03 MB

<<>>

Cái ǵ là Đạo Tràng Sen Hồng.

09:57

1.19 MB

<<>>

07:15

895 KB

<<>>

09:17

1.11 MB

<<>>

07:25

916 KB

<<>>

07:35

936 KB

<<>>

Mạc-Na-Thức và A-Lại-Da-Thức.

08:49

1.06 MB

<<>>

Tám nguyền nghe suốt Bỏ hay Tỏ tam thiên.

04:42

582 KB

<<>>

Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM