MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BẮC MỸ

     
 

Hoà Thượng du hoá Bắc Mỹ từ 07-10-2002 đến 15-10-2002
Khánh Thành Thiền Viện Đạo Viên (Lanier-QC)
 

   

Nguồn: Phật Tử Chánh Tịnh Cường

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM