HÌNH ẢNH VỀ HÒA THƯỢNG

VÀ CẢNH THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU.

     
 

 

   

DSC00464.jpg

hình số 464

 DSC00467.JPG

hình số 467

 DCP_0370.JPG

hình số 370

 DCP_0372.JPG

hình số 372

DSC00107.JPG

hình số 107

DSC00108.JPG

hình số 108

DSC00289.JPG

hình số 289

DSC00293.JPG

hình số 293

DSC00460.JPG

hình số 460

DSC00462.JPG

hình số 462

DSC00474.JPG

hình số 474

DSC00477.JPG

hình số 477

DSC00482.JPG

hình số 482

DSC00490.JPG

hình số 490

DSC00104.JPG

hình số 104

DSC00106.gif

hình số 106

DSC00105.gif

hình số 105

DSC00105them.gif

hình số 105

DSC00450.JPG

hình số 450

DSC00126.JPG

hình số 126

DSC00127.JPG

hình số 127

DSC00128.JPG

hình số 128

DSC00123.JPG

hình số 123

DSC00124.JPG

hình số 124

DSC00125.JPG

hình số 125

DSC00252.JPG

hình số 252

DSC00253.JPG

hình số 253

DSC00254.JPG

hình số 254

DSC00255.JPG

hình số 255

DSC00256.JPG

hình số 256

DSC00257.JPG

hình số 257

DSC00258.JPG

hình số 258

 

DSC00452.JPG

hình số 452

 

v  Chú thích:

Ø     Hình số 104253450452: Tháp trống TV Thường Chiếu.

Ø     Hình số 105106123124125 - 255256257258: quang cảnh TV Thường Chiếu.

Ø     Hình số 126127: Tượng Phật TV Thường Chiếu.

Ø     Hình số 128: Đại Hùng Bửu Điện TV Thường Chiếu.

Ø     Hình số: 252: Tháp chuông TV Thường Chiếu.

Ø     Hình số: 254: Chánh điện TV Thường Chiếu.

Ø     Hình số 289293: hái lá mai xuân 2004 (hình ảnh đón xuân năm 2004).

Ø     Hình số: 460462: cung đón HT Thích Thanh Từ về TV Thường Chiếu, ngày 18.12. Quý Mùi (2004)

Ø     Hình số: 464467482: HT Thích Thanh Từ.

Ø     Hình số 474477: Lễ giỗ cố HT Thiện Hoa tại TV Thường Chiếu, ngày 20.12.Quý Mùi (2004)

Ø     Hình số 490: Chư tăng Thường Chiếu chúc tết và nghe lời dạy của HT cuối năm 2003.

Nguồn: Thầy Đạo Huy - TV Thường Chiếu.

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM