THIỀN VIỆN TRÚC LÂM
 HOÀ THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

     

Ảnh số 4: Chư Tăng,Ni chúc tết H.T

Nguồn: Thiền Viện Trúc Lâm.

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM