HÌNH ẢNH VỀ HÒA THƯỢNG

VÀ CẢNH YÊN TỬ, CHƠN KHÔNG.

     
 

 

   

HOATHUONG.jpg

HOATHUONG

 THAY.jpg

THAY

 PHAPLACTHAT___HT.jpg

PHAPLACTHAT-HT

 PhapLacThat3.jpg

PhapLacThat3

HT RA BIEN CO CHU KY.jpg

HT RA BIEN CO CHU KY

PhapLacThat1.jpg

PhapLacThat1

lekhanhtue.jpg

 

lekhanhtue

Yentu ToanCanh.jpg

 

Yen tu Toan Canh

PhapLacThat2.jpg

PhapLacThat2

THAPCHUONG.JPG

THAPCHUONG

BieuTg-Yentu Mau.gif

BieuTg-Yentu Mau

Untitled-1.jpg

Untitled-1

 

CongYenTu 20x30.jpg

CongYenTu

TcanhYenTu 20x30.jpg

TcanhYenTu

ChonKhong1.jpg

ChonKhong1

ChonKhong2.jpg

ChonKhong

Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM