MỘT SỐ HÌNH ẢNH
KHÁNH THÀNH TRÚC LÂM YÊN TỬ

 


Ngày 11 Tháng 11 Nhâm Ngọ
 

   

Cột 1: Thất Hoà Thượng
Cột 2: Tổng quan Trúc Lâm Yên Tử và bên trong
Cột 3: Cổng Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM