DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NHẮC NHỞ TĂNG NI PHẬT TỬ

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 8/14/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Loi_Nhac_Nho_Cua_Hoa_Thuong_An_Su_22_07_2011.mp3

1.32 MB

Ghi chú: ... bởi vì chúng ta là đệ tử Phật, là con của Phật. Chúng ta phải luôn nghĩ đến con đường giải thoát sanh tử, là con đường cao thượng nhất, quý báo nhất. Tất cả những

Nguồn: Thiền viện Thường Chiếu

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM