Hôm nay


Mục tiêu của website Thiền Tông Việt Nam là giới thiệu đường lối tu thiền của Thiền sư Thích Thanh Từ cùng gom góp, lưu trữ tất cả các tác phẩm, dịch phẩm và pháp âm của Thiền sư. Tất cả những tài liệu liên quan đến Thiền sư Thích Thanh Từ đều đã được xin phép và được sự chấp thuận của Thiền sư trước khi đăng trên website này.

 

Cập Nhật Âm Thanh Bài Giảng  (cập nhật mới nhất ngày 18/12/2019)

 
Kinh Lăng Nghiêm (2-100) - NS. Thuần Tuệ
Xác Quyết Niềm Tin Không Lay Chuyển - TT. Thích Thông Phương
Tôn Chỉ Tu Hành Xả Bỏ - TT. Thích Thông Phương
Xóa Tan Mê Lầm - TT. Thích Thông Phương
Chấp Làm Gì Cho Khổ - TT. Thích Thông Phương
Coi Chừng tâm Có - TT. Thích Thông Phương
Thấy Biết Như Thật - TT. Thích Thông Phương
Sống An Lạc - TT. Thích Thông Phương
Phiền Não Từ Đâu Có - TT. Thích Thông Phương
Rốt Cuộc Chỉ Do Cái Tưởng - TT. Thích Thông Phương
Chân Lý Không Thể Tìm - TT. Thích Thông Phương
Sống Không Phóng Dật - TT. Thích Thông Phương
Đời Người Chỉ Thế Thôi - TT. Thích Thông Phương
Chạy Đâu Cho Khỏi Cái Biết - TT. Thích Thông Phương
Tìm Tâm - TT. Thích Thông Phương
Ngã Ái Là Cái Gì? - TT. Thích Thông Phương
Lắng Nghe Ngôn Ngữ Của Pháp - TT. Thích Thông Phương
Hãy Tự Cứu Mình - TT. Thích Thông Phương
Mỗi Bước Đi Đến Gần Cái Chết - TT. Thích Thông Phương
Bỏ Đói Sáu Căn - TT. Thích Thông Phương
Coi Chừng Tự Ngã Mê Hoặc - TT. Thích Thông Phương
Đường Mê Nẻo Giác - TT. Thích Thông Phương
Quên Gia Đình Riêng, Chỉ Sống Với Gia Đình Chung - TT. Thích Thông Phương
Đời Như Tấm Gương Soi - NS. Thuần Tuệ
Thế Gian Này Không Có Gì Để Nương Tựa - TT. Thích Thông Phương
Hạnh Phúc Có Ở Trong Ta - TT. Thích Thông Phương
Cuộc Đời Tương Đối - TT. Thích Thông Phương
 

Cập Nhật Sách & Bài Viết  (cập nhật mới nhất ngày 26/3/2008)

 
Uyển Lăng Lục
Đề Cương Kinh Pháp Hoa
Mai Vàng Ánh Đạo
Truyền Tâm Pháp Yếu
Vẫn Là Phật Xưa