DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phiền Não Từ Đâu Có

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác ngày 2015-10-18

TT. Thích Thông Phương

SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

DOWNLOAD

PHIEN NAO TU DAU CO(18.10.2015).mp3

11.7 MB


Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM