DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lắng Nghe Ngôn Ngữ Của Pháp

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang ngày 2015-11-21

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LANG NGHE NGON NGU CUA PHAP.mp3

11.79 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM