DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Xóa Tan Mê Lầm

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang ngày 2016-03-20

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

XOA TAN ME LAM(20.03.2016).mp3

11.98 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM