DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sống Không Phóng Dật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2015-11-01

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Sound 1.mp3

4.8 MB

Sound 2.mp3

5.06 MB

Sound 3.mp3

4.11 MB

Nguồn: PT. Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM