DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hãy Tự Cứu Mình

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2016-02-07

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Sound 1.mp3

5.52 MB

Sound 2.mp3

6.18 MB

Sound 3.mp3

6.29 MB

Nguồn: PT. Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM