DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Xác Quyết Niềm Tin Không Lay Chuyển

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang ngày 2016-05-19

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

XAC HUYET NIEM TIN KHONG LAY CHUYEN(19.06.2016).mp3

10.5 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM