DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thấy Biết Như Thật

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang ngày 2016-07-17

TT. Thích Thông Phương

SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

DOWNLOAD

THAY BIET NHU THAT(17.07.2016).mp3

10.87 MB


Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM