DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chạy Đâu Cho Khỏi Cái Biết

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu ngày 2016-01-28

TT. Thích Thông Phương

SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

DOWNLOAD

CHAY DAU CHO KHOI CAI BIET(29.01.2016).mp3

8.77 MB


Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM