DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đời Người Chỉ Thế Thôi

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác- Tiền Giang ngày 2015-12-20

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DOI NGUOI CHI THE THOI.mp3

14.46 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM