DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đường Mê Nẻo Giác

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đa Lạt ngày 29.3.2015

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DuongMeNeoGiac_1.mp3

9.46 MB

DuongMeNeoGiac_2.mp3

8.09 MB

DuongMeNeoGiac_3.mp3

8.11 MB

Nguồn: PT. Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM