DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Quên Gia Đình Riêng, Chỉ Sống Với Gia Đình Chung

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang ngày 5.4.2015

TT. Thích Thông Phương

SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

DOWNLOAD

QUEN GD RIENG SONG VOI GD CHUNG.mp3

6.37 MB


Nguồn: PT. Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM