DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Đời Như Tấm Gương Soi

Giảng tại Thiền viện Diệu Nhân ngày 3/27/2015

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

DoiNhuTamGuongSoi.mp3

22.71 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM