DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Rốt Cuộc Chỉ Do Cái Tưởng

Giảng tại Thiền viện Chân Giác- California - Hoa Kỳ ngày 2016-05-01

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

16 ROT CUOC CHI DO CAI TUONG(01.05.2016).mp3

10.55 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM