TỔNG QUAN CÁC THIỀN VIỆN - THIỀN TÔNG VIỆT NAM

   
     

 

THIỀN VIỆN AN LẠC

Địa chỉ: Số: 230 ấp 1C xã phước Thái,
huyện Long Thành, tỉnh đồng nai.
Điện thoại : 061.3841139.

 

   
     

 

THIỀN VIỆN BẢO HẢI

Địa chỉ: Trụ trì: Thích Nữ Hạnh Bình
Phó trụ trì: Thích Nữ Như Vân
Tri Sự: Thích Nữ Nư Hoa
Địa chỉ: Khu phố 5, phường Long Tâm,
thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Email: hanhbinhbh@gmail.com

 

   
     

 

THIỀN VIỆN BỒ ĐỀ

Địa chỉ: 773 Granite

Braintree, MA 02184 USA

Điện thoại: (781) 848-3704

Thành lập năm 2002

 

   
     

 

THIỀN VIỆN CHÁNH PHÁP

Địa chỉ: 2021 NE. 115th St.

Oklahoma City, OK 73131-3247  USA

Điện thoại: (405) 478-1818

 

   
     

 

THIỀN VIỆN CHÂN KHÔNG

Trụ trì: Thượng tọa Thích Phước Hảo.
Ðịa chỉ: Núi lớn - Vũng tàu

Điện thoại: (064) 854223

 

   
     

 

THIỀN VIỆN CHÂN TÂM

Địa chỉ: 5400 Garrett Road

Oklahoma City, OK 73121  USA

Điện thoại: (405) 424-1788

 

   
     

 

THIỀN VIỆN CHƠN CHIẾU

Địa chỉ: 5400 Garrett Road

Trụ Trì: TKN HẠNH LIỄU
Thị trấn Phước Hải - Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu.
ĐT: 064-886514

 

   
     

 

THIỀN VIỆN ĐẠI ĐĂNG

Địa chỉ: 6326 Camino Del Rey

Bonsall, California 92003 USA

Điện thoại: (760) 945-5588

Web site: thienviendaidang.net/

Thành lập năm 2001.

 

   
     

 

THIỀN VIỆN ĐẠO HUỆ

Địa chỉ: Ấp Hiền Hòa, Xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 061.384.1534, 061.354.2736

Thành lập năm 2001.
Trụ trì: TT. Thích Thông Hiếu

 

   
     

 

THIỀN VIỆN ĐẠO VIÊN

Địa chỉ: 435 Chemin de la Sablière

Lantier Québec  JOT 1VO  CANADA

Điện thoại: (819) 323-4332
Thành lập năm 2002.

 

   
     

 

THIỀN VIỆN DIỆU NHÂN

Đia chỉ: 4241 Duncan Hill Rd.

Rescue, California  95672  USA

Điện thoại: (530) 676-7108

Web site: http://dieunhan.net
Thành lập năm 2002.

 

   
     

 

THIỀN VIỆN HIỆN QUANG

Trụ trì: TT. Thích Đạo Ứng
Địa chỉ: Ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Dồng Nai

Thành lập năm 1990

Điện thoại: 0908.258746
Khoảng 20 vị tăng đang tu học

 

 

   
     

 

 

THIỀNTỰ HIỆN QUANG


Địa chỉ:
7 Walmer Ave.

Sr. Alban 3021

Victoria AUSTRALIA

Điện thoại: (03) 042.199.040

 

   
     

  THIỀN VIỆN HUỆ CHIẾU

Thành lập tháng 4 năm 1979
Trụ trì: Ni sư THÍCH NỮ THUẦN TRÍ
Địa chỉ:xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Có khoảng 70 Ni chúng đang tu học
Ðiện thoại: 064.876778

 

   
     

 

THIỀN VIỆN HƯƠNG HẢI

Trụ trì
:
Ni Sư Thích Nữ Thuần Giác
Ðịa chỉ: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Điện thoại: 061.384.1167
Email: tgiac@bdvn.vnd.net

   

Chi Tiết...

     
 

THIỀN VIỆN LIỄU ĐỨC

Thành lập năm 1982
Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐẠO
Địa chỉ:
ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ni chúng có khoảng 45 vị
Ðiện thoại:
061.384.1382

 

   
     
 

THIỀN VIỆN LINH CHIẾU

Thành lập tháng 2 năm 1980
Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ NHƯ HẠNH

Địa chỉ: xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai.
Ni chúng có khoảng 120 vị
Ðiện thoại:
061.384.1070

 

   
     
  THIỀN VIỆN MINH CHÁNH

 

   
     

 

THIỀN VIỆN PHỔ CHIẾU

Thành lập tháng 6 năm 1982
Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÁNH

Địa chỉ: Thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ni chúng có khoãng 60 vị
Ðiện thoại:
(064) 876751

 

   
     

 

THIỀN VIỆN PHÚC TRƯỜNG

Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ HẠNH NGUYÊN

Địa chỉ: 20/22 đường Phan Đăng Lưu ấp 3, xã Tân An,
thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Ni chúng có khoãng 11 vị
Email:
thienvienphuctruong@yahoo.com.vn

 

   
     
 

THIỀN VIỆN QUANG CHIẾU

Địa chỉ: 5251 Rendon Rd.

Forthworth, Texas 76140 USA

Ðiện thoại: (817) 483-8670

Web site: www.thienvienquangchieu.org

Thành lập năm 2000.

 

   
     
  THIỀN VIỆN SƠN THẮNG

Trụ trì: Hòa Thượng Thích Đắc Pháp
Địa chỉ: Long Đức , Long Hồ, Vĩnh Long.
Ðiện thoại: 070 3824 982

 

   
     
  THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

Trụ trì: Thích Tâm Thuần
Địa Chỉ: Tổ 10, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Tp Hà Nội
Điện Thoại: 04.8751302

 

   
     
 

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Trụ trì: HT Thích Nhật Quang.
Địa chỉ:
p 1C, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại: 061.3542.631, 061.3841.071, 061.3841.071
Web site: http://thuongchieu.net

Email: tvthuongchieu@vnn.vn

   

Chi Tiết...

     
   

THIỀN VIỆN THƯỜNG LẠC

Địa chỉ: 63 Av. Rouget de Lisie

94400 Vitry/Seine FRANCE

Điện thoại: (33).(0).1.47.18.68.20

 

   
     
 

THIỀN VIỆN TỊCH CHIẾU

Thành lập tháng 7 năm 1987

Trụ trì:
THÍCH NỮDIỆU TÁNH pháp hiệu HẠNH TRỪNG
Địa chỉ: Tổ 26, khu phố Hải Tân, Long Hải, Long Điền
, Bà Rịa - Vũng Tàu
Ðiện thoại:
(064) 868922 ĐTĐD: 0909842430

 

   
     
 

THIỀN TỰ TIÊU DAO

Trụ trì: Sư cô Thích nữ Hạnh Diệu
Liên lạc: Sư cô Thích nữ Huyền Đạo
Địa chỉ: 5 Rolex Court, Noble Park, Victoria 3174, Australia
Điện thoại: (61) (3) 9713 3223
E-mail: thientu_tieudao@yahoo.com

 

   
     
 

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

Viện trưởng: HT. THÍCH THANH TỪ
Quản chúng Tăng: TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Quản chúng ni: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TÂM
Địa chỉ: khu phố 7, phường 3, Tp. Ðà Lạt,  Lâm Ðồng

Ðiện thoại: (063) 827565 - 830558

 

   

Chi Tiết...

     
 

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ

 

   
     
  THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN

Trụ trì: Tỳ kheo Thích Kiến Nguyệt
Địa Chỉ: Xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: 02113 814207
Email: thienvientaythien@gmail.com

   

Chi Tiết...

     
  THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN NI

 

   
     
  THIỀN VIỆN TRÚC LÂM YÊN TỬ

Địa chỉ: Chùa Lân - Quảng Ninh.
Thành lập 2002, khánh thành ngày 11-11-Nhâm Ngọ.
Điện thoại: 033.661.477
Lời Nguyện Xây dựng Trúc Lâm Yên Tử
Lễ Đặt Đá Xây dựng Trúc Lâm Yên Tử
Một Số hình ảnh khánh thành Trúc Lâm Yên Tử

Chùa Lân - Yên Tử

 

   
     
  THIỀN VIỆN TRÚC LÂM VIÊN NGỘ

Trụ trì : Đại đức Thích Thông Huệ
Địa Chỉ: Thị trấn Khánh Hải - Hải Ninh- Tỉnh Ninh Thuận
ĐT: 0583 - 891570
Email: thichthong_hue@yahoo.com

 

   
     
 

THIỀN TỰ TUỆ CĂN

Hòa Thượng Trúc Lâm và Hòa thượng Thường Chiếu cùng chư Tôn Đức khánh thành ngày 10-05-2002 (nhằm ngày 28-03 Nhâm Ngọ)
Địa chỉ: 7 Lichfield St, Victoria Park 6100
Western Australia
Phone/Fax: 061 08 9470 1251
Email: thienvientuecan@yahoo.com
Contact: Sư Cô Huệ Căn

 

   
     
 

THIỀN VIỆN TUỆ QUANG

Do gia đình sư cô Huệ Ðịnh phát tâm xây dựng rồi cúng dường lại cho HT (năm 1999)
Trụ trì: ÐÐ. THÍCH THÔNG
PHỔ
Địa chỉ: số 15, Ấp 3, phường Linh Trung, quận Thủ Ðức - Tp. Hồ Chí Minh

Ðiện thoại:(08)8970926
Web site: www.thienvientuequang.org

 

   
     
 

THIỀN VIỆN TUỆ THÔNG

Trụ trì: Ni Sư Thích Nữ Như Minh

Địa chỉ: Ấp 1c, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: (613) 841-235

 

   
     
 

THIỀN TỰ TUỆ VIÊN

22093 Highway 48
Mount Albert, Ontario, L0G 1M0
Canada
Điện thoại: 905-473-3394

 

   
     

 

THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU

Ðược thành lập tháng 4 năm 1975
Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ NHƯ ÐỨC
Địa chỉ: 
xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Ðồng Nai
Ðiện thoại:
061.384.1699
Email: vienchieu@pmail.vnn.vn

 

   
     

 

THIỀN VIỆN VÔ ƯU

Ðược Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ thành lập
ngày 13 tháng 11 năm 2002.

Trụ trì:
Ni sư THÍCH NỮ ÐỒNG KÍNH
Địa chỉ: 
1300 Church Avenue
San Martin, California 95046 USA
Web site: www.thienvienvouu.org
Ðiện thoại:
(408) 683-4498

   

Chi Tiết...

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM