GIỚI THIỆU THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

     


Hành lễ đặt đá ngày 28.4.1993; đến ngày 19.3.1994 cử hành lễ Khánh Thành.
Ngày 22.3.1994 HT. Viện trưỡng tuyên bố đóng cổng Nội Viện, để Tăng - Ni được yên tĩnh tu hành, với chủ trương khôi phục Thiền Tông đời Trần, HT. Viện trưởng bắt đầu dịch giảng các tác phẩm thuộc hệ phái TRÚC LÂM. Từ đây các Thền viện cử hành nghi lễ theo một nghi thức chung và lấy " Lục Thời Sám Hối " của vua Trần Thái Tông làm nghi thức Sám Hối mỗi đêm.


Viện trưởng: HT. THÍCH THANH TỪ

Quảng chúng Tăng: TT. THÍCH THÔNG PHƯƠNG
Quảng chúng ni: Ni sư THÍCH NỮ NHƯ TÂM
Mỗi nội viện có khoảng 60 vị Tăng ( hay Ni ) đang chuyên tu .

Địa chỉ:  thuộc khu phố 7, phường 3, Tp. Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng

Ðiện thoại: (063) 827565 - 830558Giới Thiệu Thiền Viện Trúc Lâm - Thích Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Trong Danh Lam Nước Việt
Tuyển Tập Ảnh Thiền Viện Trúc Lâm

SƠ ĐỒ TỔNG QUAN THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

 
 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM