DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ngã Ái Là Cái Gì?

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2016-06-09

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Sound 1.mp3

4.13 MB

Sound 2.mp3

4.46 MB

Sound 3.mp3

4.23 MB

Nguồn: PT. Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM