DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bỏ Đói Sáu Căn

Giảng tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu ngày 7.2.2015

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

bodoi6can.mp3

8.18 MB

Nguồn: PT Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM