Pháp âm của Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Chư Tôn Đức.

Ban biên tập tổ chức các bài thuyết pháp dưới dạng Track. Mỗi Track được định dạng theo chuẩn mp3.

Mỗi bài pháp, quý vị có thể nghe trực tiếp (chọn nút Play)
hay sao chép (Download)
theo các bước sau đây:

- Đưa con trỏ đến nút nghe pháp,

- Nhấp phải mouse, trong khung cửa sổ chọn Save Target As…,

- Chọn đường dẫn để chứa file cần save.

 

         DANH MỤC PHÁP ÂM CỦA H.T THÍCH THANH TỪ

 

DANH MỤC PHÁP ÂM CỦA CHƯ VỊ TÔN ĐỨC

 

Pháp Âm của Hòa Thượng Thích Nhật Quang - T.V Thường Chiếu.

 Pháp Âm của Thượng Toạ Thích Thông Phương - T.V Trúc Lâm.

Pháp Âm của Thượng Tọa Thích Tuệ Giác - T.V Đại Đăng
Pháp Âm của Thượng Tọa Thích Thông Tạng - T.V Trúc Lâm Minh Chánh

Pháp Âm của Ni Sư Như Đức  - T.V Viên Chiếu


Pháp Âm của Ni Sư Hạnh Huệ  - T.V Viên Chiếu


Pháp Âm của Sư Cô Thuần Tuệ  - T.V Diệu Nhân


Pháp Âm của Ni Sư Hạnh Diệu  - T.V Quang Chiếu

 

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM