DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM


Kinh Luận Ngữ Lục

HT. Thích Thanh Từ

 

BÀI GIẢNG

NGÀY GIẢNG

NƠI GIẢNG

1/16/2011
6/24/2012
12/30/2002
2/23/2011
12/30/2010
8/31/2012
1/13/2011
2/3/2011
7/30/2011
12/30/2000 Chùa Từ Quang - Vũng Tàu
11/14/2012 Thiền viện Linh Chiếu
1/16/2011
12/1/2012
1/16/2011
12/30/2010 Thiền viện Linh Chiếu
12/30/2006 Thiền viện Thường Chiếu
12/30/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt
3/3/2013 Thiền viện Chân Không
12/30/2010
2/21/2011
11/14/2012
12/30/2010
1/17/2011
8/8/2012
1/17/2011
12/3/2013 Thiền viện Linh Chiếu
11/30/2012
12/30/2010
7/11/2012
7/22/2012
2/24/2011 Thiền Viện Chân Không
9/17/2012 Thiền viện Chơn Không
12/31/2010 Thiền viện Thường Chiếu
2/19/2011 Thiền Viện Thường Chiếu
12/2/2012 Thiền viện Chân Không
12/31/2002
8/31/2012
7/29/2012
12/31/2010
5/15/2012 Trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh - Sài Gòn
8/25/2012
2/19/2011 Thiền Viện Trúc Lâm
12/31/2010
12/31/2010 Thiền viện Thường Chiếu
12/31/2010 Thiền viện Thường Chiếu
12/31/2008
12/31/2002
7/25/2011
12/31/2010
9/16/2012
12/31/2010
12/2/2012
12/1/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/17/2011
12/31/2002 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
8/30/2012
8/25/2011
8/23/2012

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM