DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM


Bài Giảng Ngắn

NS. Thuần Tuệ

 

BÀI GIẢNG

NGÀY GIẢNG

NƠI GIẢNG

12/12/2013 Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
 • Chỉ Mình Làm Khổ Mình
   ‎...đó là giá trị sống trong hiện tại. Sống mà không có quá khứ, không bị tương lai nó che chắn, nó làm cho mình nản lòng. Nói tóm lại là mình có thể thoát được mấy cái khổ bằng phương cách như vậy,... đó là sống trọn với phút hiện tại này...
6/22/2011 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
 • ĐẠO LÝ CHẤT THẢI
   ...qua những chất thải có hình tướng trong đời thường, chúng ta thử tìm thử coi còn có những chất thải tinh thần không có hình tướng thì nó như thế nào. Thường thường người ta (coi) rất quan trọng trong xã hội vấn đề chất thải mà ít ai lưu ý rằng tinh thần cũng có chất thải.
5/24/2011 Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
3/27/2015 Thiền viện Diệu Nhân
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas - Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
11/26/2013 Thiền viện Đạo Viên
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
11/26/2013 Thiền viện Diệu Nhân
3/6/2011 Thiền Viện Trúc Lâm
3/10/2011 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
 • NƠI NƯƠNG TỰA VỮNG CHẮC
   Tu tuệ là như thế nào ? Tư chí lý rồi đến tu rất dễ, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhờ nghe hiểu, suy gẫm và biết cách ứng dụng những pháp mình đã học được vào đời sống tu hành, thấy có lợi ích. Đây chính là Tu tuệ. Ba vấn đề Văn, Tư, Tu đều là trí tuệ. Trí tuệ từ thầy ban cho, trí tuệ do mình suy gẫm,...
5/20/2011 Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
1/30/2012 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
5/25/2013 Thiền viện Diệu Nhân
7/28/2011 Thiền viện Trúc lâm - Đà Lạt
12/12/2013 Thiền viện Quang Chiếu - Texas Hoa Kỳ
12/12/2013 Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt
11/26/2013 Thiền viện Tuệ Viên

 

THIỀN TÔNG VIỆT NAM