DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NGÃ TRÊN ĐẤT, NƯƠNG ĐẤT ĐỨNG DẬY

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm ngày 3/6/2011

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 - Nga Tren Dat Nuong Dat Dung Day - A!!s.mp3

9.99 MB

02 - Nga Tren Dat Nuong Dat Dung Day _ B!!s.mp3

7.91 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM