DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Làm Sao Để Sống Yên Vui

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

09 - LamSaoDeSongAnVui_A!!s--001.mp3

10.57 MB

09 - LamSaoDeSongAnVui_A!!s--002.mp3

10.71 MB

10 - LamSaoDeSongAnVui_B!!s--001.mp3

9.4 MB

10 - LamSaoDeSongAnVui_B!!s--002.mp3

9.78 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM