DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thử Đặt Lại Vấn Đề

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThuDatLaiVanDe-T01.mp3

0.63 MB

ThuDatLaiVanDe-T02.mp3

4.68 MB

ThuDatLaiVanDe-T03.mp3

4.63 MB

ThuDatLaiVanDe-T04.mp3

4.65 MB

ThuDatLaiVanDe-T05.mp3

4.58 MB

ThuDatLaiVanDe-T06.mp3

4.61 MB

ThuDatLaiVanDe-T07.mp3

8.48 MB

ThuDatLaiVanDe-T08.mp3

4.28 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM