DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thay Đổi Một Cách Nhìn

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/12/2013

NS. Thuần Tuệ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Thay Doi Cach Nhin-01.mp3

0.68 MB

Thay Doi Cach Nhin-02.mp3

4.73 MB

Thay Doi Cach Nhin-03.mp3

4.68 MB

Thay Doi Cach Nhin-04.mp3

4.65 MB

Thay Doi Cach Nhin-05.mp3

4.74 MB

Thay Doi Cach Nhin-06.mp3

4.69 MB

Thay Doi Cach Nhin-07.mp3

4.67 MB

Thay Doi Cach Nhin-08.mp3

4.75 MB

Thay Doi Cach Nhin-09.mp3

4.8 MB

Thay Doi Cach Nhin-10.mp3

1.05 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM