DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sống An Lạc

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 2015-04-10

TT. Thích Thông Phương

SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

DOWNLOAD

1-Song An Lac.mp3

5.28 MB

2-Song An Lac.mp3

5.15 MB

3-Song An Lac.mp3

3.65 MB


Nguồn: PT. Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM