DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hòa Thượng Nói Chuyện Ở Chùa Hoa Yên

Giảng tại Chùa Hoa Yên ngày 12/27/1997

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NoiChuyenOChuaHoaYen_01.mp3

2.19 MB

NoiChuyenOChuaHoaYen_02.mp3

1.44 MB

Nguồn: Thiền sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM