DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Hòa Thượng Nói Chuyện Tại Trường Cao Cấp Phật Học

Giảng tại Trường Cao Cấp Phật Học ngày 12/27/2000

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

HTNoiChuyenTruongCaoCapPH_01.mp3

0.6 MB

HTNoiChuyenTruongCaoCapPH_02.mp3

1.46 MB

HTNoiChuyenTruongCaoCapPH_03.mp3

1.79 MB

HTNoiChuyenTruongCaoCapPH_04.mp3

1.21 MB

HTNoiChuyenTruongCaoCapPH_05.mp3

1.83 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM