DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhắc Nhở Ni Cuúng Thiền Viện Linh Chiếu

Giảng tại Thiền Viện Linh Chiếu ngày 12/27/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhacNhoNiChungLinhChieu_01.mp3

2.12 MB

NhacNhoNiChungLinhChieu_02.mp3

1.02 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM