DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phương Pháp Tu Đồng Và Khác Giữa Thiền Và Tịnh

Giảng tại Chùa Long Sơn - Nha Trang ngày 12/27/2002

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhuongPhapTuDongKhac_01.mp3

1.89 MB

PhuongPhapTuDongKhac_02.mp3

0.94 MB

PhuongPhapTuDongKhac_03.mp3

1.31 MB

PhuongPhapTuDongKhac_04.mp3

1.32 MB

PhuongPhapTuDongKhac_05.mp3

1.16 MB

PhuongPhapTuDongKhac_06.mp3

1.05 MB

PhuongPhapTuDongKhac_07.mp3

1.43 MB

PhuongPhapTuDongKhac_08.mp3

1.37 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM