DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Lễ Nhập Pháp Sư Cô Huệ Định

Giảng tại Thiền viện Tuệ Quang ngày 12/28/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

LeNhapPhapSuCoHueDinh.mp3

2.95 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM