DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Pháp Tại Thế Gian

Giảng tại Nhà Phật Tử Tuệ Trí - Portland, Oregon ngày 12/28/2001

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatPhapTaiTheGian_01.mp3

0.65 MB

PhatPhapTaiTheGian_02.mp3

1.11 MB

PhatPhapTaiTheGian_03.mp3

1.1 MB

PhatPhapTaiTheGian_04.mp3

0.88 MB

PhatPhapTaiTheGian_05.mp3

1.37 MB

Nguồn: Thiền Sinh TTVN

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM