DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tứ Chánh Cần

ngày 12/29/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuChanhCan_01.mp3

5.38 MB

TuChanhCan_02.mp3

2.23 MB

Ghi chú: Phật Tử Các Đạo Tràng Chúc Tết Hòa Thượng. Tham Vấn

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM