DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Ngày Phật Thành Đạo

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/29/2006

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YNghiaNgayPhatThanhDao_01.mp3

0.35 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_02.mp3

0.72 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_03.mp3

0.81 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_04.mp3

0.75 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_05.mp3

0.81 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_06.mp3

0.73 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_07.mp3

0.69 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_08.mp3

0.8 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_09.mp3

0.71 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_10.mp3

0.97 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_11.mp3

0.65 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_12.mp3

0.82 MB

YNghiaNgayPhatThanhDao_13.mp3

0.69 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM