DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Là Gốc Tất Cả Muôn Pháp

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 4/29/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tam la chu muon phap 01.mp3

5.88 MB

Tam la chu muon phap 02.mp3

5.72 MB

Tam la chu muon phap 03.mp3

2.55 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM