DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Học Hạnh Tùy Hỷ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 4/30/2012

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tuy Hy 01.mp3

4.8 MB

Tuy Hy 02.mp3

4.65 MB

Tuy Hy 03.mp3

3.76 MB

Nguồn: Phật tử Lê Trí

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM